แองเจิลเมจิค เป็นบริษัทผลิตสื่อมัลติมีเดียเพื่อใชัในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์​และสื่ออื่นๆ เปิดให้บริการตั้งแต่ปี 2548 ให้บริการออกแบบและผลิตเว็บไซต์ ถ่ายภาพ และผลิตสื่อวีดิทัศน์ รวมทั้งภาพยนตร์ ให้กับหน่วยงานรัฐและเอกชนระดับประเทศ​ เช่น  สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป, ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร, ช.การช่าง, Foodland, วงไหมไทยออเคสตร้า, Bank of China, Toyota Leasing, เถ้าแก่น้อย, Coke, สายการบินไทยไลอ้อนแอร์, Cher Resort Huahin, The Next Condominium, The Astra Condominium, ร้านอาหาร ZEN Sushi & Sake, OOTOYA, หมู่บ้านอรสิริน และ หุ่นละครเล็กโจหลุยส์ เป็นต้น

กลุ่มธุรกิจของบริษัท แองเจิลเมจิค ดำเนินการส่งเสริมการขายภายใต้ชื่อแบรนด์ Weone เช่น Weonephoto Weonefruitshop และ Weonefashion มีทีมผู้บริหาร ที่นำโดย ผศ.เวทิต ทองจันทร์ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้บริการด้วยความตั้งใจ ผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องต่อไป

Joomla templates by Joomlashine